Održana radionica “Prava pacijenata” u udruzi umirovljenika Borovo u sklopu projekta Kap dobrote 3

Tema radionice bila su prava pacijenata. Tijekom radionice sudionici su se osvrnuli na ostvarenje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Dotakli smo se naknade troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a ,te na pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a.

Projekt se provodi u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne
materijalne pomoći – faza IV“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u
okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar.“