Kontinuirani rast siromaštva u Hrvatskoj naglašava važnost malih humanitarnih organizacija i socijalnih samoposluga na lokalnoj razini

Želimo skrenuti pažnju na zabrinjavajući trend kontinuiranog rasta siromaštva u Hrvatskoj. Suočeni s gospodarskim izazovima, nezaposlenošću i drugim socioekonomskim problemima, broj građana koji žive ispod praga siromaštva u Hrvatskoj neprestano raste. Imati pristup osnovnim potrebama i dostojanstven život trebali bi biti temeljna prava svake osobe, bez obzira na dob Starenje stanovništva postavlja nove izazove pred društvo, a potreba za odgovarajućom skrbi i podrškom starijim osobama nikada nije bila veća. Dok se brojke i statistike neumoljivo povećavaju, važno je naglasiti ključnu ulogu malih humanitarnih organizacija i socijalnih samoposluga na lokalnoj razini u ublažavanju ove ozbiljne društvene krize, budući da one najbolje poznaju izazove i potrebe lokalne zajednice i među prvima su u pružanju pomoći i podrške najpotrebitijima. Borba protiv siromaštva i osiguravanje jednakih prilika za sve članove naše zajednice prioriteti su za postizanje održivog razvoja na lokalnoj razini.

Za postizanje održivog rješenja za problem kontinuiranog siromaštva među osobama starije životne dobi zahtijeva holistički pristup koji uključuje sve razine vlasti, civilno društvo i građane. Ova situacija zahtijeva hitne mjere i pažljivu analizu kako bismo razumjeli duboke korijene problema.

Otvoreno pismo 1 – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Otvoreno pismo 2 – Ministarstvo poljoprivrede

Otvorena pisma realizirana su kroz aktivnosti projekta „TEACHgiving-zajedno protiv siromaštva hrvatskog sela“ financijski podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar i ne održava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”