Važno je imati podršku!

Od 01.01.2021. Humanitarna udruga Duga Vukovar po prvi puta je korisnik Institucionalne podrške od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.   Institucionalne podrške namijenjene su za stabilizaciju i razvoj udruga a kroz slijedeće tri godine kroz podršku ćemo osigurati stabilizaciju i jačanje administrativnih kapaciteta, daljnji programski razvoj udruge, ulaganje u ljudske resurse kroz izobrazbu…