Volonteri su nezaobilazan dio na putu rasta i napretka naše udruge. Sudjeluju u brojnim aktivnostima udruge nesebično dijeleći svoja znanja, vještine, entuzijazam, energiju i slobodno vrijeme a uključivanjem mladih u naš rad dajemo doprinos u promociji volontiranja kao poticanja aktivne uloge djece i mladih, kako u društvu u kojem sada žive tako i u njihovoj pripremi za budući život jer volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, stvara aktivne građane koji će znati prepoznati potrebe u svojoj zajednici i na njih odgovarati konkretnim akcijama i doprinijeti boljem i pravednijem društvu.

Kako postati volonter?

Ukoliko želiš korisno iskoristiti svoje slobodno vrijeme, upoznati nove ljude, steći nova iskustva kontaktiraj nas na:

e- mail: administracija@duga-vukovar.hr, Facebook Humanitarna udruga Duga Vukovar ili jednostavno dođi do nas na Sajmište 23. 

Upoznat ćemo te sa aktivnostima i radom naše udruge a ti ćeš u skladu sa svojim obavezama odlučiti u kojim aktivnostima možeš i želiš sudjelovati.

Humanitarna akcija ‘Jednim krugom nahranimo jednu obitelj’

Volonteri Gimnazije Vukovar

Volonteri OŠ Nikole Andrića Vukovar

Volonteri u akciji prikupljanja donacija i promidžbi udruge

Volonteri Veleučilista Lavoslav Ružička u Vukovaru uređuju prostor Socijalne samoposluge