Humanitarna udruga Duga Vukovar

je neprofitna, humanitarna, nevladina, udruga osnovana 2013. godine s ciljem podizanja kvalitete života, promicanja i zaštite ljudskih prava najranjivijih skupina društva prvenstveno osobama na rubu siromaštva i osobama treće životne dobi.

Vizija

Aktivni i odgovorni pojedinci koji stvaraju pozitivne

promjene u društvu.

Misija

Stvaranje pravednog i solidarnog društva jednakih prilika

i mogućnosti za svakog pojedinca

KONTAKT PODACI:

SJEDIŠTE: Sajmište 23, 32 000 Vukovar
Telefon:  032 400 195