IZLET U PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

Dana, 13.05.2022. godine, Humanitarna udruga Duga Vukovar organizirala je jednodnevni izlet u Park prirode Kopački rit u Baranji za korisnike programa. Korisnici su posjetili novi Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš u kojemu su uz stručno vodstvo dobili više informacija o samom PP Kopački rit i upoznali se sa bogatom kulturnom povijesnom baštinom. Obišli su kompleks dvorca Tikveš…

Pročitaj više

ODRŽANE RADIONICE U SREDNJIM ŠKOLAMA U SKLOPU PROJEKTA „PREPOZNAJ, REAGIRAJ I RECI STOP!“!

Dana 22.03.2022. godine u prostoru Ekonomske škole Vukovar i dana 29.03.2022. godine u prostoru Tehničke škole Nikola Tesla Vukovar održane su radionice na temu: PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI STARENJA u sklopu projekta „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP!“. Cilj projekta je: Povećanje kvalitete života starijih osoba na području VSŽ s naglaskom na ruralna područja Senzibilizirati zajednicu na problem…

Pročitaj više

PSIHOLOGIJA ZLOSTAVLJANJA

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO, 2021) nasilje se definira kao: jednokratan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, koji se dešava u bilo kojem odnosu povjerenja i koji uzrokuje, štetu, bol ili stres za osobu; odnosno, nasilje je skup ponašanja kojima je cilj kontrola nad osobom uporabom sile, zastrašivanja i manipuliranja.   Vrste ili oblike…

Pročitaj više

NASILJE: SEKSUALNO, DUHOVNO I ZANEMARIVANJE

Provedeno anketno istraživanje na području Vukovarsko-srijemske županije ukazuje na to da svaka treća do četvrta osoba starije životne dobi trpi neki oblik nasilja.   Starije osobe najčešće nisu izložene samo jednom obliku nasilja, već je to uvijek kombinacija više oblika nasilja, a kao razlog tomu je da osobe koje vrše nasilje nisu isključive u tome…

Pročitaj više

FIZIČKO (TJELESNO) NASILJE

Provedeno anketno istraživanje na području Vukovarsko-srijemske županije ukazuje na to da svaka treća do četvrta osoba starije životne dobi trpi neki oblik nasilja.   Starije osobe najčešće nisu izložene samo jednom obliku nasilja, već je to uvijek kombinacija više oblika nasilja, a kao razlog tomu je da osobe koje vrše nasilje nisu isključive u tome…

Pročitaj više