“Ruka podrške za bolje sutra ” , Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II ,UP.02.1.1.13.0029

Projekt se provodit na području grada Vukovara i prigradskih naselja Sotin i Lipovača a omogućuje  zapošljavanje 15 pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom položaju u vidu pružanja pomoći starijim i nemoćnim osobama. Provedbom aktivnosti, zapošljavanje i edukacija pripadnica ciljane skupine, stvorit će se preduvjeti za razvoj njihovih  profesionalnih vještina i kapaciteta te osobni i profesionalni razvitak. Pružanjem usluga podrške i pomoći u kući krajnjim korisnicima poboljšavamo kvalitetu života, socijalnu uključenost i pružamo im dostojnu starost.

Ovaj projekt je od velike važnosti za našu lokalnu zajednicu jer njime smanjujemo  siromaštvo i socijanu isključenost, potičemo zapošljavanje, osiguravamo pomoć najugroženijim skupinama, poticatičemo partnerstva na lokalnoj razini i na kraju, zajedničkim snagama, našu lokalnu zajednicu učinito ljepšim  mjestom za život.

Nositelj projekta: Humanitarna udruga Duga Vukovar

 

Partneri na projektu : Centar za edukaciju i informiranje , Centar za socijalnu skrb Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar

 

Razdoblje provedbe projekta : 15 mjeseci , od 18.06.2020. do 18.09.2021. godine

 

Ukupna vrijednost projekta : bespovratna sredstav u iznosu od 1.385.800,00 kn ,

od čega 85% sredstava financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% sredstava osigurano je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

 

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

UT: Ministarstvo rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

PT 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici, kroz zapošljavanje i edukaciju  te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.