O projektu

Cilj projekta je razviti svijest mladih o ciljevima održivog razvoja , podizanjem svijesti o važnosti vlastitog ponašanja i raspolaganja dobrima , te promjenom obrazaca ponašanja nas kao potrošača kako bi svojim aktivnim sudjelovanjem smanjili negativne posljedice na globalnoj razini kada je u pitanju održivi razvoj.

 

Danas postoji 1,8 milijardi ljudi u dobi od 10 do 24 godine – oni su najveća generacija mladih u povijesti. Gotovo 90 posto njih živi u zemljama u razvoju, gdje čine velik dio stanovništva. Očekuje se njihov rast – samo između 2015. i 2030. predviđa se da će oko 1,9 milijardi mladih navršiti 15 godina.

Povezani jedni s drugima kao nikada prije, mladi ljudi žele i već doprinose razvoju svojih zajednica, predlažući inovativna rješenja, potičući društveni napredak i nadahnjujući političke promjene. Oni su također pokretači promjene koji se mobiliziraju kako bi unaprijedili ciljeve održivog razvoja kako bi poboljšali život ljudi i zdravlje planeta. Pod uvjetom da imaju potrebne vještine i mogućnosti potrebne za postizanje svog potencijala, mladi ljudi mogu biti pokretačka snaga za potporu postizanju ciljeva održivog razvitka . Upravo mlade treba poticati i osnaživati da sudjeluju u provođenju Agende 2030 na lokalnoj i nacionalnoj razini. Uz odgovarajuće resurse, mladi ljudi imaju potencijal učiniti najučinkovitiju transformaciju svijeta u bolje mjesto za sve. Aktivizam mladih u porastu je širom svijeta, pojačan širem povezivanjem i pristupom društvenim mrežama. Osim što donose svježe perspektive, mladi ljudi često imaju i izravno znanje i uvide u probleme koji nisu dostupni odraslima. Mladi najbolje razumiju probleme s kojima se susreću i mogu ponuditi nove ideje i alternativna rješenja. Kad se mladi osnaže znanjem o svojim pravima i opreme vještinama vođenja, oni mogu potaknuti promjene u svojim zajednicama i zemljama. Prema izvještaju : Mladi i agenda 2030 za održivi razvoj Ujedinjenih naroda naglašava se potreba za jačanje mehanizama za sudjelovanje mladih u aktivnostima i politikama koje doprinose održivom razvoju .Aktivno sudjelovanje mladih u naporima održivog razvoja ključno je za postizanje održivih, inkluzivnih i stabilnih društava, izbjegavanje najgorih prijetnji i izazova za održivi razvoj, uključujući utjecaje klimatskih promjena, nezaposlenosti, siromaštva, nejednakosti spolova, sukoba i migracija. Kao ključni element za uspješno provođenje Agende 2030 je upravo uloga mladih u interakciji sa lokalnom zajednicom i vlasti kada se radi o provedbi politika i programa u praksi. Upravo provedbom ovog projekta doprinijeti ćemo jačanju sposobnosti mladih ljudi kao pokretača promjena u zajednici kada je u pitanju zaštita prirode i klimatske promjene.

 

Aktivnosti projekta

  • Upitnik o održivom razvoju
  • Edukativni program za mlade
  • Organizacija online debate
  • Kampanje na društvenim mrežama
  • Volonterski program

 

Nositelj projekta: CEIP- Centar za edukaciju i informiranje potrošača Osijek

Partneri na projektu: Humanitarna udruga Duga Vukovar, Srednja škola Valpovo, Gimnazija Vukovar

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

 

„ Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar“