Posjet gradonačelnika Grada Vukovara našoj udruzi

Danas nas je u prostorijama Udruge posjetio gradonačelnik grada Vukovara, te smo održali sastanak na temu djelovanja udruge i upoznali gradonačelnika sa projektima koje provodimo i kroz koje zapošljavamo ukupno 20 osoba. Udruga aktivno djeluje već sedam godina i za svoj rad ima podršku lokalne zajednice, gradonačelnika i odjela društvenih djelatnosti jer je prepoznato kako…

Započeo program edukacije za djelatnice

01.02.2021. godine započeo je program edukacije za djelatnice. U suradnji sa Učilištem Modus organizirani su programi osposobljavanja za sve naše djelatnice. Pet djelatnica je krenulo sa edukacijom za računalnog operatera a deset za engleski jezik što će svakako povećati njihove kompetencije kako bi bile konkurentnije na tržištu rada. Nastava se održava u prostorijama Učilišta Modus…